Lingg Marcel

Marcel Lingg, Grossstadtrat
Seit 1996 im Grossen Stadtrat
Geboren am 22. Dezember 1964

Beruf: Betriebsökonom HWV
Arbeitgeberin: Lake Treuhand & Finanz AG, Luzern

Kontakt

Lingg Marcel
Kreuzbuchstrasse 39
6006 Luzern

Funktion

Grossstadtrat

Politische Vorstösse

Übersicht